Máng xối inox 304

Máng xối vuông làm bằng Tole mạ màu kích thước theo bản vẽ thực tế
giá như : Call
giống tiết sản phẩm
Máng xối Vuông làm bằng Tole mạ màu có ưu điểm là duy trì thồi gian lâu.
Sản phẩm của Quang Sơn được bảo hành kỹ thuật 24 tháng

Máng xối inox 304

Máng xối inox 304

giống tiết xin vui lòng liên hệ:
tê SỞ CƠ KHÍ GÒ HÀN quang đãng SƠN

Email: quangson@cokhigohan.com
Sản phẩm đồng loại
Máng xối vuông mạ màu
giá như : call

Máng xối tròn tole trang kẽm
Giá : call

Máng xối vuông mạ màu
ví : call
Máng xối vuông mạ màu
ví : call

Máng xối vuông mạ màu (tt)
Giá : call